Formulár

Tento formulár treba vyplniť pred prvým seminárom. Stačí ho vyplniť raz. Netreba ho vypĺňať pred každým seminárom, ktorý so mnou absolvuješ.

Nižšie uvedené informácie sú veľmi dôležité. Pomôžu nám dať ti efektívnejšiu podporu počas seminára. Tieto informácie sú prísne dôverné a budeme ich čítať iba my lektori a organizátorka seminárov. 

 Ďakujeme a tešíme sa na teba! 🙂

 S láskou Amrita 


lotus_red

Tantra Essence

Registračný formulár

Uvedené údaje spracováva Amrita s.r.o. v súlade s platnou legislatívou a ochranou osobných údajov GDPR. Údaje nie sú poskytované tretím stranám ani zverejňované. Údaje sú chránené a zabezpečené proti zneužitiu či odcudzeniu. Na tvoju žiadosť môžu byť kedykoľvek zmazané. 

Meno a priezvisko*
Meno, ktorým chceš aby sme ťa oslovovali
Si muž alebo žena?*
Dátum narodenia*
Adresa*
Mobilné alebo iné telefónne číslo
E-mail*
Povolanie*
Prosím, napíš stručné zhrnutie tvojich skúseností s meditáciami alebo seminármi osobnostného rozvoja.
Máš nejaké predošlé skúsenosti s tantrou? Ak áno, napíš v krátkosti aké.
Ako si sa dozvedel/a o tomto seminári?
Prečo si sa rozhodol/a absolvovať tento seminár? Aké sú tvoje dôvody a čo očakávaš od tohto workshopu?
Počas seminára budeme robiť aj fyzicky náročné techniky (niektoré meditácie, cvičenia a tancovanie). Prosím, daj nám vedieť, ak by ti to mohlo spôsobiť fyzické potiaže.
Prosím, daj nám vedieť tvoj zdravotný stav, prípadne infekčné choroby. Prosím, daj nám vedieť ak berieš nejaké lieky a napíš aj aké a ako často ich berieš.
Prosím, uveď históriu psychiatrických liečení, alebo či teraz berieš nejaké lieky na psychiku. Ak áno, uveď prosím, aké a ako často ich berieš.
Plne chápem, že tento kurz s Tantra-Essence sa zameriava na rozvoj vedomia a zodpovednosti samého/ej za seba. Takže chápem, že som zodpovedn/ýá za seba a je mojím právom nerobiť nič, čo je proti mojim hodnotám alebo proti môjmu vedomiu.*
Som pripravený/á niesť plnú zodpovednosť, aj finančnú, v prípade poškodenia majetku alebo ľudí spôsobeného mojím zavinením.*
Plne chápem a uznávam, že čokoľvek sa mi stane počas kurzu, ostáva pod mojou kontrolou a Tantra-Essence lektori a organizátori nie sú v žiadnom prípade zodpovední za moje eventuálne fyzické problémy alebo mentálne predsudky.*
Plne chápem, že sa zúčastňujem procesu s Tantra-Essence pre moje osobné napredovanie a súhlasím, že nebudem učiť metódy vyvinuté Mahasatvaa Ma Ananda Saritou a jej tímom, pokiaľ nebudem na to autorizovaný/á písomnou formou a zmluvou s Mahasatvaa Ma Ananda Saritou. Plne chápem, že povolenie učiť môže byť vydané iba po ukončení potrebného množstva tréningov a asistencií, aby boli zachované princípy a duch metód.*
Plne chápem, že žiadny z procesov, ponúkaných Mahasatvaa Ma Ananda Saritou a jej spolu lektorov, nie je odbornou lekárskou pomocou. Uvedomujem si, že je mi odporúčané vyhľadať takúto pomoc, ak cítim, že je to potrebné. *
Som si vedomý/á, že nesmiem nahrávať nič, čo sa stane na kurze Tantra Essence bez predošlého súhlasu lektorov a možno aj ostatných členov skupiny. Toto sa vzťahuje na audio a video nahrávanie.*
Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som si prečítal/a, pochopil/a a súhlasím s vyššie uvedeným textom.*