Formulár

Tento formulár treba vyplniť pred prvým seminárom. Stačí ho vyplniť raz. Netreba ho vypĺňať pred každým seminárom, ktorý so mnou absolvuješ.
Ak si už u nás absolvoval/a nejaký seminár, tak ho vypĺňať netreba.

Nižšie uvedené informácie sú veľmi dôležité. Pomôžu nám dať ti efektívnejšiu podporu počas seminára. Tieto informácie sú prísne dôverné a budeme ich čítať iba my lektori a organizátorka seminárov. 

 Ďakujeme a tešíme sa na teba! 🙂

 S láskou Amrita 


lotus_red

Tantra Essence

Registračný formulár

Uvedené údaje spracováva Amrita s.r.o. v súlade s platnou legislatívou a ochranou osobných údajov GDPR. Údaje nie sú poskytované tretím stranám ani zverejňované. Údaje sú chránené a zabezpečené proti zneužitiu či odcudzeniu. Na tvoju žiadosť môžu byť kedykoľvek zmazané. 

Meno a priezvisko*
Meno, ktorým chceš aby sme ťa oslovovali
Si muž alebo žena?*
Dátum narodenia*
Adresa*
Mobilné alebo iné telefónne číslo
E-mail*
Povolanie*
Prosím, napíš stručné zhrnutie tvojich skúseností s meditáciami alebo seminármi osobnostného rozvoja.
Máš nejaké predošlé skúsenosti s tantrou? Ak áno, napíš v krátkosti aké.
Ako si sa dozvedel/a o tomto seminári?
Prečo si sa rozhodol/a absolvovať tento seminár? Aké sú tvoje dôvody a čo očakávaš od tohto workshopu?
Počas seminára budeme robiť aj fyzicky náročné techniky (niektoré meditácie, cvičenia a tancovanie). Prosím, daj nám vedieť, ak by ti to mohlo spôsobiť fyzické potiaže.
Prosím, daj nám vedieť tvoj zdravotný stav, prípadne infekčné choroby. Prosím, daj nám vedieť ak berieš nejaké lieky a napíš aj aké a ako často ich berieš.
Prosím, uveď históriu psychiatrických liečení, alebo či teraz berieš nejaké lieky na psychiku. Ak áno, uveď prosím, aké a ako často ich berieš.
Plne chápem, že tento kurz s Tantra-Essence sa zameriava na rozvoj vedomia a zodpovednosti samého/ej za seba. Takže chápem, že som zodpovedn/ýá za seba a je mojím právom nerobiť nič, čo je proti mojim hodnotám alebo proti môjmu vedomiu.*
Som pripravený/á niesť plnú zodpovednosť, aj finančnú, v prípade poškodenia majetku alebo ľudí spôsobeného mojím zavinením.*
Plne chápem a uznávam, že čokoľvek sa mi stane počas kurzu, ostáva pod mojou kontrolou a Tantra-Essence lektori a organizátori nie sú v žiadnom prípade zodpovední za moje eventuálne fyzické problémy alebo mentálne predsudky.*
Plne chápem, že sa zúčastňujem procesu s Tantra-Essence pre moje osobné napredovanie a súhlasím, že nebudem učiť metódy vyvinuté Mahasatvaa Ma Ananda Saritou a jej tímom, pokiaľ nebudem na to autorizovaný/á písomnou formou a zmluvou s Mahasatvaa Ma Ananda Saritou. Plne chápem, že povolenie učiť môže byť vydané iba po ukončení potrebného množstva tréningov a asistencií, aby boli zachované princípy a duch metód.*
Plne chápem, že žiadny z procesov, ponúkaných Mahasatvaa Ma Ananda Saritou a jej spolu lektorov, nie je odbornou lekárskou pomocou. Uvedomujem si, že je mi odporúčané vyhľadať takúto pomoc, ak cítim, že je to potrebné. *
Som si vedomý/á, že nesmiem nahrávať nič, čo sa stane na kurze Tantra Essence bez predošlého súhlasu lektorov a možno aj ostatných členov skupiny. Toto sa vzťahuje na audio a video nahrávanie.*
Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som si prečítal/a, pochopil/a a súhlasím s vyššie uvedeným textom.*