Spätná väzba

Je pre mňa mega dôležité, aby si sa cítil/a na mojich sedeniach v bezpečí, pravde a autenticite a mohol/a otvorene hovoriť o tom, čo ti v tvojom procese z mojej strany pomáha a čo naopak nie. Tvoja spätná väzba je pre mňa veľmi hodnotná, pretože mi pomáha vylepšovať moje služby, učiť sa a rásť. Nemusíš odpovedať na všetky otázky, môžeš odpovedať iba na tie, ktoré sú pre teba relevantné.

Ďakujem za úprimné odpovede 🙂 

Informácie sú prísne dôverné.
Okrem mňa ich nebude čítať nikto iný. Nič z toho, čo napíšeš neberiem osobne, ale ako palivo na rast a zlepšovanie sa.

Amrita Hanna Slaninková, MBA  terapeutka a tantrická lektorka

lotus_purple

Odozva na súkromné sedenia

Uvedené údaje spracováva Amrita s.r.o. v súlade s platnou legislatívou a ochranou osobných údajov GDPR. Údaje nie sú poskytované tretím stranám ani zverejňované. Údaje sú chránené a zabezpečené proti zneužitiu či odcudzeniu. Na tvoju žiadosť môžu byť kedykoľvek zmazané. 

Meno a priezvisko*
E-mailová adresa*
1. Ako na teba celkovo pôsobilo naše sedenie/a? Ako si sa počas neho cítil/a?
2. Napíš prosím 3 veci, ktoré som urobila, alebo moje kvality, ktoré ťa podporili a boli pre teba počas sedenia nápomocné.
3. V ktorých momentoch si sa cítil/a videný/á, pochopený/á a v bezpečí?
4. Čo si z nášho sedenia odnášaš, čo ťa najviac zasiahlo a malo pre teba najväčší prínos a hodnotu?
5. Čo som urobila ako kouč, čo ti nesadlo, dotklo sa ťa, alebo sťažilo tvoj proces?
6. Boli počas sedenia nejaké veci, ktorým si nerozumel/a alebo neboli poriadne vysvetlené? Ak máš akékoľvek dodatočné otázky, kľudne ich napíš.
7. Cítil/a si sa rešpektovaný/á a podporovaný/á v tvojom procese? Mal/a si v niektorých momentoch pocit, že ťa do niečoho tlačím, alebo si presadzujem svoj názor?
8. Pomohli ti naše sedenia dosiahnúť to, kvôli čomu si sa ich zúčastnil/a? Ako konkrétne ti naše sedenia pomohli a čo sa v tvojom živote zmenilo?
9. Napíš, prosím, 2 veci, za ktoré si najviac vďačný/á.
10. Prosím pozdieľaj čokoľvek, čo mi môže pomôcť byť lepšou v tom, čo robím.