Odhlásenie prebehlo úspešne

Tvoje odhlásenie z e-mailov na tému posvätná sexualita prebehlo úspešne. Odteraz ti na túto tému odo mňa nebudú chodiť žiadne e-maily. 

Successfully unsubscribed

You have been successfully unsubscribed from sacred sexuality e-mails. From now on, you will not receive any e-mails from me on this topic.